Designers

Gustaf Ankarcrona – fadern till Tuppstaken

Gustaf Ancarkrona, designer på Käck & Hedbys.Konstnär, 1869-1933. Gustaf Ankarcrona var son till disponenten för Husqvarna Gevärsfaktori Emil Ankarcrona och Anna Maria Norström. Han var bror till Anna Ankarcrona.

I 30-årsåldern kom han i kontakt med den ålderdomliga allmogekulturen i Dalarna, vilken fascinerade honom fullständigt. Han kom att bli en ledargestalt för bevarandet av denna kultur, bland annat genom att samla in föremål och byggnader, och för att aktivt arbeta med att hålla liv i hantverkstraditioner.

I boken Gustaf Ankarcrona 1869-1933 (Eklund & Thunell 2001) skriver författarna:

”Det som lockat Gustaf Ankarcrona till Dalarna var naturen, byarna och folket i de vackra sockendräkterna. Folklivsmåleriet, som mer eller mindre tynat bort under naturalismens år, återkom på 1890-talet som mustig och ofta mycket inträngande, individualiserad samtidsskildring – som t.ex. i Anders Zorns motiv från Mora eller i Carl Wilhelmssons vardagsbetonade skildringar från bohuslänska fiskarmiljöer. Man så på allmogelivet med nya ögon och ville visa hur mycket värdefullt som fanns i den gamla bondekulturen, det färgrika, frodiga och livsglada i åldriga seder och bruk.”

Ankarcrona skapade hembygdsgården Holen i Tällberg. Gården sattes samman av byggnader i trakten från 1600-, 1700- och 1800-talen. Holen dag är ett populärt utflyktsmål, med ett litet muséum och sommarcafé.

Ankarcrona har designat många av våra klassiska produkter, till exempel tuppstaken.