Historia

Smeder som arbetar i Käck & Hedbys smedja.

Smidets roll i Sveriges utveckling

Redan för över tusen år sedan var Siljansbygden ett viktigt område för järnframställning. Genom åren har smidestekniken utvecklats och förfinats under tillverkning av bruksföremål, verktyg och redskap, för att producera mat, för att jaga, försvara sig mot fiender, bygga, frakta, förvara.
Smidet och smidesprodukterna har haft en betydande roll i Sveriges utveckling. Nu är det vårt ansvar att förvalta den ärvda kunskapen från tidigare generationer av smeder, och samtidigt ta till oss ny teknik och nya metoder.

Käck & Hedbys Smidesbolag sedan 1922

Käck och Hedbys Smidesbolag startades 1922 av Johan Käck och Johan Hedbys. Företaget var ursprungligen en modern smidesverkstad som tillverkade och reparerade jordbruksredskap, utförde olika smidesarbeten och tillverkade konstsmide. Smedjan har bevarats i ursprungligt skick och det är numera konstsmidet som dominerar tillverkningen, med produkter som ljusstakar, ljuskronor, vindflöjlar, gravkors, räcken och grindar. Förutom fabriksförsäljning i Leksand och en butik i Rättvik har vi också ett antal återförsäljare runt om i landet. En del av vår produktion går även på export. Käck och Hedbys har alltid varit erkända för sitt högklassiga hantverk, och även vid ett antal tillfällen erhållit utmärkelser för detta.

Timmersläde med detaljer i smide.

Timmersläde med detaljer i smide.

Flera av våra modeller av ljusstakar designades av den kända konstnären Gustaf Ankarcrona för över 100 år sedan. Men produktutveckling pågår ständigt, och nya modeller tillkommer varje år. Vi lägger vikt vid att våra produkter håller stilmässigt såväl som funktionellt, och passar lika bra i ett nuvarande som i ett framtida hem. Vår historia är i högsta grad levande, och den formas varje dag.