Tuppstaken för vägg original

Tuppstaken en dalaprofil. Originalet design Gustaf Ancarkrona i Tällberg. Svartbehandlad. Väggfäste och skruv ingår.